Mind42

Web per al treball col·laboratiu on s'ha dipositat la informació mitjançant un mapa conceptual

- http://mind42.com/
(Cal demanar donar-se d'alta per poder accedir-hi)

Sobre la representació gràfica a la informació:
- Definició de Mapa conceptual (Wikipedia).
- Software lliure per al treball en mapa conceptual: FreeMind | Visual Understanding Environment.